NỘI DUNG 2 - NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ.

Trung bình: 4,41
Đánh giá: 63
Bạn đánh giá: Chưa

NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ.


- Sự phân bố của các núi lửa, động đất, các vùng núi trẻ thường trùng khớp với nhau.

- Các vành đai núi lửa, động đất và các vùng núi trẻ thường phân bố ở những vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo, là những nơi có hoạt động kiến tạo xảy ra mạnh, một mặt hình thành các dãy núi uốn nếp, mặt khác hình thành các đứt gãy, các vực thẳm đại dương.

- Nguyên nhân: Khi các mảng kiến tạo dịch chuyển xô chầm lên nhau hoặc tách giẵn xa nhau thì tại vùng tiếp xúc giữa chúng sẽ là nơi xảy ra các hiện tượng động đất, núi lửa va các hoạt động tạo núi...