Lớp 12

Giải bài tập sgk lớp 12 tất cả các môn Bài tập toán giải tích lớp 12, bài tập hình học lớp 12, bài tập SGK vật lý lớp 12 cho đến bài tập tiếng anh sgk cũ và bài tập tiếng anh SGK mới. Hàng tuần chúng tôi sẽ xuất bản các bài tập SGK như Bài 1(trang 18 SGK Giải tích 12).  BT SGK môn hóa học 12 như Bài 2 trang 15 SGK Hóa học 12