Bài 2 Trang 145 SGK Lịch sử 10. Trình bày diễn biến và kết quả cách mạng tư sản Anh.

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày diễn biến và kết quả cách mạng tư sản Anh


Diễn biến của cách mạng: 2 giai đoạn

- Giai đoạn 1: 1640-1648

+ 1640: Vua triệu tập Quốc hội tăng thuế. Quốc hội không đồng ý..
+ Năm 1642: nội chiến bùng nổ (Vua – Quốc hội). Dưới sự lãnh đạo của Crôm oen quân đội QH giành niều thắng lợi. Vua bị bắt.

- Giai đoạn 2: 1649 - 1688

+ 30/1/1649: xử tử vua, nước công hoà ra đời, cách mạng đạt đến đỉnh cao.
+ 1653: Nền độc tài được thiết lập.
+ Năm 1688: Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác lập. CM Anh chấm dứt

Kết quả:

- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB ở Anh phát triển.

- Mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ Phong kiến sang chế độ tư bản.