Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ SGK Hình Học lớp 10