Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt SGK Đại Số lớp 10