Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát tiển và phân bố công nghiệp

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát tiển và phân bố công nghiệp SGK Địa Lý lớp 10