Nhưng nó phải bằng hai mày

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Nhưng nó phải bằng hai mày SGK Văn mẫu lớp 10