Ôn tập chương I

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Ôn tập chương I SGK Lịch Sử lớp 11