Viết quảng cáo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Viết quảng cáo SGK Ngữ Văn lớp 10