Câu 3 trang 101 sgk GDCD 10

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy tìm hiểu về các hoạt động, các phong trào xây dựng quê hương của học sinh trường em, của thanh niên ở địa phương em.


- Phong trào thanh niên tự quản, giữ xanh đường làng ngõ xóm.

-  Đến thăm và tặng quà các gia đình các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

-  Tham gia chương trình đền ơn đáp nghĩa ở địa phương

-  Tham gia tổ chức thực hiện chương trình  để ủng hộ bảo vệ môi trường