Câu hỏi thảo luận trang 45, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát hình 14.1 (SGK trang 53), hãy kể tên một số khu vực ở một châu lục có chế độ gió mùa.


Một số khu vực có chế độ gió mùa: Nam Á, Đông Nam Á, Đông Phi, Đồng Bắc Ô-xtrây-li-a, phía đông Trung Quốc, Đông Nam LB Nga, Đông Nam Hoa Kì.