Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12. Gen là gì? Cho ví dụ minh họa.

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 108
Bạn đánh giá: Chưa

Gen là gì? Cho ví dụ minh họa.


- Gen là một đoạn của ADN mang thông tin mã hoá một sản phẩm xác định (chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN).

 - Ví dụ, gen hemoglobin anpha (Hb α) là gen mã hóa chuỗi polipeptit α góp phần tạo nên phân tử Hb trong tế bào hồng cầu; gen tARN mã hóa phân tử ARN vận chuyển…