Bài 16 trang 148 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Trên mặt phẳng tọa độ, hãy tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn bất đẳng thức :

a) z<2 ; b) z-i1 ; c) z-1-i<1.

 


a) z<2x+iy<2x2+y2<2x2+y2<4.

Tập hợp điểm biểu diễn là miền trong của đường tròn tâm O0;0, bán kính R=2 (không kể đường tròn).

b) z-i1x+iy-i1x+y-1i1x2+y-121.

Tập hợp điểm biểu diễn là hình tròn tâm I0;1, bán kính R=1.

c) z-1-i<1x+iy-1-i<1x-1+y-1i<1x-12+y-12<1.

Tập hợp điểm biểu diễn là các điểm thuộc miền trong của đường tròn tâm K1;1, bán kính R=1.