Bài 1 trang 101 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4,57
Đánh giá: 74
Bạn đánh giá: Chưa

Trên ảnh chụp đồng hồ đa năng hiện số có một núm xoay để chọn loại đại lượng cần đo, các ổ cắm dây đo và các chữ số chỉ các phạm vi đo. Cần thực hiện những thao tác nào (vặn núm xoay tới vị trí nào, cắm các dây đo vào những ổ nào) khi dùng máy để đo:

a) Điện trở cỡ 2200Ω

b) Điện áp xoay chiều cỡ 12,5 V?

c) Cường độ dòng điện xoay chiều cỡ 50mA?


a) Để đo Điện trở cỡ 2200Ω cần vặn đầu núm xoay ở giữa mặt máy đo tới chấm có ghi 20k (nằm ở khu vực có chữ Ω, tại phần trên mặt thang chia)

Cắm 2 đầu dây đo vào hai ổ COM và V/Ω.

b) Để đo Điện áp xoay chiều cỡ 12,5 V cần vặn đầu núm xoay ở giữa mặt máy đo tới chấm có ghi 20 (nằm ở khu vực có chữ ACV, tại phần bên phải mặt thang chia)

Cắm 2 đầu dây đo vào hai ổ COM và V/Ω.

c) Để đo Cường độ dòng điện xoay chiều cỡ 50mA cần vặn đầu núm xoay ở giữa mặt máy đo tới chấm có ghi 200m (nằm ở khu vực có chữ ACA, tại phần bên trái mặt thang chia)

Cắm 2 đầu dây đo vào hai ổ COM và A.