Bài 1 trang 110 SGK Sinh học 11. Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng.

Trung bình: 4,90
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng.


 Cảm ứng là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển.

Ví dụ: trùng giày bơi đến nơi có nhiều oxi, thủy tức co mình lại khi có vật thể chạm vào nó, giun co mình, tay người chạm vào vật thể nhọn sẽ lập tức co rụt lại,…