Bài 2 trang 110 SGK Sinh học 11. Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng....

Trung bình: 4,67
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại sao?


 Do hệ thần kinh của động vật có hệ thần kinh dạng lưới có cấu tạo mạng lưới nên khi bị kích thích tại một điểm, xung thần kinh xuất hiện sẽ lan tỏa nhanh ra khắp toàn bộ cơ thể, không có cơ quan để sử lí thông tin nên toàn bộ cơ thể co lại dẫn đến tiêu tốn nhiều năng lượng.