Bài 1 trang 120 SGK Sinh học 11. Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?

Trung bình: 4,75
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?


* Điện hoạt động: Là sự thay đổi điện thế giữa trong và ngoài màng khi nơron bị kích thích.

* Nguyên nhân là do: sự thay đổi tính thấm của màng đối với các ion thay đổi, gây nên sự khử cực (khi Na+ từ ngoài vào tế bào) - đảo cực (Na+ tiếp tục vào) - tái phân cực (khi K+ từ trong tế bào ra ngoài).