Bài 1 trang 126 SGK Sinh học 11. Tập tính là gì?

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Tập tính là gì?


- Tập tính là một chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó động vật thích nghi với môi trường sống để tồn tại và phát triển.