Bài 3 trang 126 SGK Sinh học 11. Cho biết sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 280
Bạn đánh giá: Chưa

Cho biết sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được.


 Sự khác biệt giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được

Tập tính bẩm sinh Tập tính học được
Sinh ra đã có, di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài. Hình thành trong quá trình sống thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
Chủ yếu do các phản xạ không điều kiện. Chủ yếu do các phản xạ có điều kiện.