Bài 1 trang 212 SGK Sinh học 12. Tiến hoá nhỏ là gì?

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 65
Bạn đánh giá: Chưa

Tiến hoá nhỏ là gì?


Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể). Quá trình tiến hoá nhỏ diễn ra trên quy mô của một quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hoá.