Bài 11 trang 9 sgk vật lí 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25 s để đi từ điểm có vận tốc bằng 0 tới điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng 0. Khoảng cách giữa hai điểm là 36 cm. Tính:

a) Chu kì.               b) Tần số.               c) Biên độ.


a) T = 0,5 s; 

b) f = 2 Hz; A = 18 cm.

Hai vị trí biên cách nhau 36 cm, nên biên độ A = 18 cm.

Vật dao động điều hòa có vận tốc bằng 0 tại hai biên. Vậy Thời gian vật đi từ vị trí biên này đến vị trí biên kia là t = T/2 nên chu kì T = 2t = 2. 0,25 = 0,5 s và tần số f = 1/T = 2 Hz.