Bài 1 Trang 68 SGK Lịch sử 11. Trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới?

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới?


- Giai đoạn 1918 - 1923, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức bước vào thời kì khó khăn, suy sụp về kinh tế, chính trị, xã hội, cao trào cách mạng nổ ra mạnh mẽ 

- Giai đoạn 1924 - 1929, Đức bước vào thời kì ổn định và phát triển tạm thời

- Giai đoạn 1929 - 1933, lâm vào cuộc khùng hoảng kinh tế.

- Giai đoạn 1933 - 1939, thời kì Hít-le lên nắm chính quyển và thiết lập chế độ độc tài  phát xít.