Bài 2 Trang 68 SGK Lịch sử 11. Trong những năm 1929-1933, chính phủ Hít- le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị, và đôi ngoại như thế nào?

Trung bình: 4,41
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Trong những năm 1929-1933, chính phủ Hít- le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị, và đôi ngoại như thế nào?


- Chính trị: thiết lập nền chuyên chính độc tài khủng bố công khai, lật đổ chế độ cộng hoà Vai-ma.

- Kinh tế: quân sự hoá nền kinh tế, tăng cường khống chế toàn bộ nền kinh tế

- Đối ngoại: tăng cường các hoạt động chuẩn bị cho chiến tranh:

  + 10/1933 rút ra khỏi Hội Quốc liên.

  + 1935 ban hành lệnh tổng động viên.

=> 1938 trở thành một trại lính khổng lồ.