Bài 2 Trang 73 SGK Lịch sử 11. Cuộc khủng hoảng kinh tế để lại hậu quả như thế nào đối với nước Mĩ?

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

Cuộc khủng hoảng kinh tế để lại hậu quả như thế nào đối với nước Mĩ?


- Hậu quả: phá huỷ nghiêm trọng các ngành sản xuất công nghiệp, Nông nghiệp và thương nghiệp  Mĩ. Các mâu thuẫn XH gay gắt.

+ Năm 1932 SLCN còn 53,8% (so với 1929).

+ 11,5 vạn công ty thương nghiệp, 58 công ty đường sắt bị phá sản.

+ 10 vạn ngân hàng đóng cửa, 75% dân trại bị phá sản, hàng chục triệu người thất nghiệp