Bài 1 trang 85 SGK Sinh học 11. Tại sao tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng?

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 491
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng?


 - Tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng trong dung dịch sinh lí một khoảng thời gian nhất định là nhờ có hệ dẫn truyền tim. Hệ dẫn truyền tim là tập hợp các sợi đặc biệt có trong thành tim, bao gồm: nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puôckin.

  - Cơ chế: Cứ sau một khoảng thời gian nhất định nút xoang nhĩ lại tự phát xung điện. Xung điện lan ra khắp cơ tâm nhĩ làm tâm nhĩ co, sau đó lan đến nút nhĩ thất, đến bó His rồi theo mạng Puôckin lan ra khắp cơ tâm thất làm tâm thất co.