Bài 2 Trang 157 SGK Lịch sử 11. . Lập niên biểu về những sự kiện chủ yếu trong phong trào Cần Vương

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

 Lập niên biểu về những sự kiện chủ yếu trong phong trào Cần Vương


Niên đại

                                       Sự kiện

5.7.1885

                Cuộc phản công quân Pháp của phe chủ chiến ở kinh thành Huế

13.7.1885

                   Vua Hàm Nghi ra chiếu Cần vương

1886-1887

                   Khởi nghĩa Ba Đình

1883-1892

                 Khởi nghĩa  Bãi Sậy

1885-1895

                 Khởi nghĩa  Hương Khê

1884-1913

                  Khởi nghĩa  Yên Thế