Bài 2 Trang 40 SGK Lịch sử 10. Ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Ấn Độ ra bên ngoài?

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 81
Bạn đánh giá: Chưa

Những yếu tố  văn hóa  truyền thống  nào của Ấn Độ  có ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng đến nơi nào?


- Những yếu tố văn hóa truyền thống Ấn Độ ảnh hưởng ra bên ngoài:

+  Các tôn giáo; Phật giáo và Hin-đu giáo

+ Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc nhất là đền chùa, lăng mộ, tượng Phật,...

+ Chữ viết ( chữ Phạn)

+ Văn học: nội dung và hình thức

- Văn hóa truyền thống Ấn Độ được truyền bá rộng rãi đến nhiều nơi trên thế giới đặc biệt là các nước ở khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam, Campuchia, Lào...), Trung Quốc,...