Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy SGK Lịch Sử lớp 10