Bài 2 Trang 11 SGK Lịch sử 10. Tư hữu xuất hiện dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên thủy như thế nào?

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 46
Bạn đánh giá: Chưa

Tư hữu xuất hiện dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên thủy như thế nào?


- Nguồn gốc tư hữu: Sản xuất phát triển -> sản phẩm dư thừa -> Một số người có vị trí trong xã hội chiếm tài sản chung thành riêng.

- Xã hội thay đổi:

+ Gia đình phụ hệ ra đời

+ Xã hội có phân hóa: giàu – nghèo

-> Giai cấp xuất hiện. Con người bước sang giai đoạn mới – giai đoạn có nhà nước đầu tiên.