Bài 1 Trang 11 SGK Lịch sử 10. Giải thích tính cộng đồng của thị tộc

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

- Thị tộc là nhóm người có khoảng hơn 10 gia đình, gồm 2 – 3 thế hệ già trẻ có chung dòng máu.

- Công việc thường xuyên và hàng đầu của thị tộc là kiếm thức ăn để nuôi sống thị tộc.

- Yêu cầu của công việc chủ yếu là săn bắt, hái lượm và trình độ lao động thời nguyên thuỷ đòi hòi sự hợp tác lao động của nhiều người, của cả thị tộc.

- Thức ăn kiếm được chưa nhiều, chưa đều đặn. Mọi người còn phải cùng làm, cùng cố gắng đến mức cao nhất để kiếm sống nên người ta thấy cần phải công bằng, phải được hưởng thụ bằng nhau. Công ằng và bình đẳng được coi là nguyên tắc vàng của thị tộc

⟹ Như vậy, trong thị tộc không chỉ có sự hợp tác mà mọi của cải, mọi sinh hoạt được coi là của chung, việc chung, làm chung, ăn chung. Điều này thể hiện tính cộng đồng của thị tộc.