Bài 2 Trang 44 SGK Lịch sử 10. Vị trí của vương triều Mô-gôn và Đê-li?

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy cho biết vị trí vương triều Hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ?


*Vương triều Đê-li:

- Tạo sự giao lưu văn hóa Đông- Tây  giữa Ấn Độ Hindu giáo và Arap Hồi giáo. 
- Gây mâu thuẫn dân tộc, dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân 
*Vương triều Mô- gôn:

- Là triều đại phong kiến cuối cùng

- Tạo chính quyền đa dân tộc 
- Hòa hợp dân tộc, xóa bỏ kỳ thị tôn giáo 
- Phát triển nông nghiệp, văn hóa, nghệ thuật, tạo nên một thời kì hưng thịnh trong lịch sử
- Giải quyết mâu thuẫn dân tộc, tạo sự hòa hợp dân tộc trong một thời gian nhưng không xóa được mâu thuẫn giai cấp