Bài 2 Trang 8 SGK Lịch sử 10. . Hãy cho biết những bước tiến trong lao động và đời sống của người nguyên thủy

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy cho biết những bước tiến trong lao động và đời sống của người nguyên thủy


Người tối cổ

- Đời sống vật chất:

+ Công cụ: đá thô sơ (đá cũ sơ kì)

+ Phát minh: Lửa

+ Phương thức kiếm ăn: hái lượm – săn bắt

- Đời sống xã hội: Sống thành từng bầy, gồm từ 5-7 gia đình có quan hệ ruột thịt, có người đứng đầu, có phân công lao động giữa nam và nữ, sống trong hang động, mái đá, chưa có quy định xã hội gọi là Bầy người nguyên thủy Ú là tổ chức xã hội đầu tiên của loài người.

 Người tinh khôn

- Chuyển biến trong đời sống:

+ Công cụ: đá sắc, nhọn (đá mới)

+ Phát minh: cung tên

+ Phương thức kiếm ăn: hái lượm- săn bắn

+ Biết dựng lều, làm nhà để ở