Bài 3 trang 19 SGK Sinh học 11. Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng?

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 120
Bạn đánh giá: Chưa

Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng?


Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng là hàm lượng nước trong tế bào khí khổng. Vì:

     - Mỗi khí khổng được cấu tạo bởi 2 tế bào hình hạt đậu. Mỗi tế bào hạt đậu có thành phía trong dày hơn, thành phía ngoài mỏng hơn. Hai tế bào có thành phía trong quay vào nhau.

     - Khi no nước, vách mỏng của tế bào khí khổng căng phồng làm cho vách dày cong theo, lỗ khí mở ra, hơi nước thoát ra. Khi mất nước, vách mỏng hết căng và vách dày uốn thẳng lại làm lỗ khí đóng lại, hơi nước không thể thoát ra.