Bài 3 trang 200 SGK Sinh học 12.Những nguyên nhân nào làm cho nồng độ khí ...

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Những nguyên nhân nào làm cho nồng độ khí  trong bầu khí quyển tăng? Nêu hậu quả và cách hạn chế.


Những nguyên nhân làm cho nồng độ khí CO2 trong bầu khí quyển tăng:

      - CO2 thải ra bầu khí quyển qua quá trình hô hấp của động vật: qua phân giải xác hữu cơ của vi sinh vật (quá trình hô hấp đất); CO2 thải ra từ sản xuất công nghiệp, giao thông,…; ngoài ra còn do hoạt động tự nhiên của núi lửa. Các hoạt động trên làm tăng nồng độ CO2 trong bầu khí quyển.

      - Thực vật hấp thụ một phần CO2 qua quang hợp, đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng CO2 của bầu khí quyển. Nếu thảm thực vật, nhất là thực vật rừng bị giảm sút quá nhiều sẽ dẫn tới mất cân bằng giữa lượng CO2 thải ra và CO2 được thực vật sử dụng, từ đó làm CO2 trong bầu khí quyển tăng lên.

Hậu quả của nồng độ CO2 tăng cao gây hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm cho Trái Đất nóng lên, gây thêm nhiều thiên tai cho Trái Đất.