Bài 2 Trang 9 SGK Lịch sử 12. . Sự đôi lập về kinh tế, chính trị giữa hai khối nước : Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Sự đôi lập về kinh tế, chính trị giữa hai khối nước : Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế  nào?


*Sự đối lập về chính trị:

-Hai miền  nước Đức là Tây Đức, Đông Đức  bị chia cắt thành hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau:

+ Tây Đức: Cộng hòa Liên bang Đức (9-1949) theo chế độ Tư bản chủ nghĩa.

+ Đông Đức: Công hòa Dân chủ Đức (10-1949) theo chế độ Xã hội chủ nghĩa

– Các nước ở châu Âu cũng chia thành hai khối nước là  Tây Âu và Đông Âu:

+ Khối nước Tây Âu: theo chế độ Tư bản chủ nghĩa, chịu ảnh hưởng của Mĩ.

+ Khối nước Đông Âu: theo chế độ Xã hội chủ nghĩa, liên minh chặt chẽ với Liên Xô.

*Sự đối lập về kinh tế:

– Khối nước Tây Âu: Mĩ viện trợ cho các nước Tây Âu  cụ thể bằng kế hoạch Mác san

- Khối nước Đông Âu: Liên Xô giúp đỡ  các nước Đông Âu bằng cách  thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế SEV, 1-1949