Bài 3 trang 30 SGK Sinh học 12. Nêu một vài ví dụ về hiện tượng đa bội ở thực vật.

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 159
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu một vài ví dụ về hiện tượng đa bội ở thực vật.


Một vài ví dụ về hiện tượng đa bội ở thực vật:

      - Karpechenco đã lai cải củ (Raphamus) có 2n = 18R với cải bắp (Brassia) có 2n = 18B, con lai F1 bất thụ có 18 NST (9R + 9B) do bộ NST không tương đồng. Sau đó ông đã may mắn nhận được thể dị đa bội (song nhị bội hữu thụ) có bộ NST 18R + 18B.

      - Cà độc dược đã phát hiện được lệch bội cả 12 cặp NST tương đồng cho các dạng quả khác nhau về hình dạng, kích thước cũng như sự phát triển của các gai.