Bài 2 trang 99 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Cho khối lập phương  cạnh bằng  Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và . Mặt phẳng  chia khối lập phương đó thành hai khối đa diện  và  trong đó  là khối đa diện chứa đỉnh . Tính thể tích của 


+) Trong mp:   kéo dài cắt  lần lượt tại 

+) Trong , trong  Thiết diện tạo bởi mp là ngũ giác 

+) Ta lại có : 

+) Mặt khác: