Bài 3 trang 46 SGK Sinh học 10. Phân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn và nấm.

Trung bình: 4,54
Đánh giá: 99
Bạn đánh giá: Chưa

Phân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn và nấm.


- Thành tế bào thực vật được cấu tạo chủ yếu bằng xelulôzơ.
- Thành tế bào vi khuẩn được cấu tạo từ peptiđôglican.
- Thành tế bào ở nấm được cấu tạo chủ yếu là kitin.