Bài 4 trang 14 SGK Sinh học 11. Động lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác?

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 105
Bạn đánh giá: Chưa

Động lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác?


 - Động lực đẩy dòng mạch rây từ lá đến rễ và các cơ quan khác là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (tế bào sản xuất ở lá) với cơ quan chứa (tế bào nhận ở rễ, thân, củ, quả,…)