Thí nghiệm 2: Phản ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 86
Bạn đánh giá: Chưa

Cách tiến hành

a) Axit axetic + quỳ tím

  • Nhúng đầu đũa thủy tinh vào dung dịch Axit axetic 10%
  • Chấm đầu đũa thủy tinh trên vào giấy quỳ tím và quan sát màu của giấy quỳ tím

b) Axit axetic + dung dịch Na2CO3

  • Rót 1-2ml dung dịch axit axetic đậm đặc vào ống nghiệm đựng 1-2ml dung dịch Na2CO3 đặc.
  • Đưa que diêm đang cháy vào miệng ống nghiệm
  • Quan sát hiện tượng, giải thích và viết PTHH.

Hiện tượng - giải thích

a) Dung dịch axit axetic có tính axit làm quỳ chuyển đỏ.

b) 

Khi trộn 2 dung dịch vào nhau thì xuất hiện bọt khí, khí sinh ra làm tắt quen diêm đang cháy.

PTHH: Na2CO3 + CH3COOH CH3COONa + CO2↑ + H2O