Bài 28: Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 28: Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan SGK Hóa Học lớp 11