Bài 43: Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 43: Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol SGK Hóa Học lớp 11