Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magiê, nhôm và hợp chất của chung

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magiê, nhôm và hợp chất của chung SGK Hóa Học lớp 12