Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong

Trung bình: 4
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong SGK Công Nghệ lớp 11

Nội dung kiến thức

Nhận dạng các loại động cơ:

- Động cơ xăng 4 kì.

- Động cơ điêzen 4 kì.

- Động cơ hai kì

Nhận dạng các chi tiết thuộc các cơ cấu, hệ thống mà các em đã được học trong sách giáo khoa như:

- Cơ cấu PPK.

- Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.

- Hệ thống bôi trơn.

- Hệ thống làm mát.