Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong SGK Công Nghệ lớp 11

I. Vận hành động cơ đốt trong

1. Chuẩn bị

  • - Kiểm tra.
  • - Chuẩn bị.

2. Vận hành

  • - Khởi động.
  • - Theo dõi.
  • - Tắt động cơ.

II. Bảo dưỡng kĩ thuật động cơ đốt trong

1. Khái quát về bảo dưỡrng kĩ thuật động cơ đốt trong

2. Bảo dưỡng kĩ thuật bộ phận của động cơ đốt trong

 Thực hiện các công việc bảo dưỡng thông thường nhất như :

  • - Kiểm tra sự lắp chặt các bu-lông, đai ốc.
  • - Làm sạch, thay dầu mỡ.
  • - Bổ sung nước làm mát.
  • - Súc rửa, nạp ắc quy

III. Thực hành vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong

Phương án 1: Thực hành vận hành động cơ đốt trong

Phương án 2: Thực hành bảo dưỡng một bộ phận của động cơ đốt trong.