Báo cáo thí nghiệm: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 81
Bạn đánh giá: Chưa

Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat

- Hiện tượng: Có mùi thơm bay ra, và chất lỏng phân thành 2 lớp

-Giải thích: Khi đun nóng etyl axetat (mùi thơm este) bay ra. Làm lạnh bằng dung dịch NaCl bão hòa nhưng do este etyl axetat ít tan và nhẹ hơn nước, không phản ứng với NaCl nên este nổi lên trên tách dung dịch thành 2 lớp

PTHH: C2H5OH + CH3COOH H+,to CH3COOC2H+ H2O

Thí nghiệm 2: Phản ứng xà phòng hoá

- Hiện tượng: Có lớp chất rắn nhẹ nổi lên trên mặt dung dịch.

- Giải thích: đó là muối natri của axit béo, thành phần chính của xà phòng 

(RCOO)3C3H5+3NaOH to3RCOONa+C3H5(OH)3

Thí nghiệm 3: Phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2

- Hiện tượng: Nhỏ dd glucozơ vào kết tủa Cu(OH)2 bị tan cho phức đồng glucozơ, dd xanh lam.

C6H12O+ Cu(OH)→(C6H11O6)2Cu+H2O

                                    Phức màu xanh

Thí nghiệm 4: Phản ứng của tinh bột với iot

- Hiện tượng: dd màu xanh → mất màu → dd màu xanh

- Giải thích: phân tử tinh bột hấp thụ iot tạo ra dd có màu xanh. Khi đun nóng, iot bị giải phóng ra khỏi phân tử tinh bột làm mất màu xanh tím. Khi để nguội, iot bị hấp thụ trở lại làm cho dd có màu xanh.