Câu 2 Trang 104 Sách Giáo Khoa Tin Học 12

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 43
Bạn đánh giá: Chưa

Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu?


Với vị trí người dùng, để bảo vệ hệ thống khi khai tác dữ liệu

- Bảo mật mật khẩu: Đặt mật khẩu phức tạp, khó đoán, tránh sử dụng những mật khẩu phổ biến như 1234, iloveyou... Sử dụng bảo mật 2 lớp đăng nhập bằng điện thoại vv... hếu hệ thống khai thác thông tin có hổ trợ. Thường xuyên thay đổi mật khẩu truy cập.

- Tránh ăn cắp thông tin: Chỉ sử dụng hệ thống ở những máy tính an toàn, có cài sẵn các phần mềm chống virut.

- Không trực tiếp hay gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động khai thác trái phép thông tin hệ thống như cài virut, gửi mật khẩu cho người khác sử dụng.