Bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Áp dụng Quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của các hàm số sau:

a)  b) 
c)  d) 
e)   

a)

 • Tập xác định: 
 • Bảng biến thiện: 
 • Dựa vào bảng biến thiên hàm số có điểm cực đại là  và điểm cực tiểu là .

b)

 • Tập xác định: 
 • (vì )
 • Bảng biến thiên: 
 • Vậy hàm số có một điểm cực tiểu là .

c)

 • Tập xác định: 
 • Bảng biến thiên: 
 • Vậy điểm cực đại là ,điểm cực tiểu là .

d)

 • Tập xác định: 
 • Bảng biến thiên:
 • Vậy hàm số đạt cực đại tại , đạt cực tiểu tại .

e)

 • Tập xác định:  (vì ).
 • Bảng biến thiên:
 • Vậy hàm số đạt cực tiểu tại