Câu 1 Trang 104 Sách Giáo Khoa Tin Học 12

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu


Các giải pháp chủ yếu cho bảo mật hệ thống gồm:

- Ngăn chặn các truy cập không được phép: Phân quyền sử dụng cho người dùng chặt chẻ, đảm bảo đối với mỗi vai trò trong hệ thống chỉ được truy cập đến một lượng tài nguyên nhất định và nếu có sử dụng các phương pháp bất hợp pháp cũng không thể truy cập đến vai trò khác.

- Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng.

- Đảm bảo thông tin không bị truy cập trái phép: Sử dụng tường lửa, chống virut và các biện pháp phần mềm, phần cứng khác để ngăn chặn các truy xuất trái phép vào hệ thống.