Câu 2 trang 12 sgk GDCD 11

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện được quá trình lao động.


Sức lao động là yếu tố cần thiết để con người có thể lao động, nhưng dựa vào sức lao động thôi thì chưa đủ. Qúa trình sản xuất muốn đạt hiệu quả thì cần có sự kết hợp giữa sức lao động và tư liệu sản xuất. Tư liệu sản xuất chính là lực lượng lao động, công cụ lạo động. Vì vậy để người có sức lao đọng thực hiện được quá trình lao động thì cần:

+ Về khách quan: Nền kinh tế nhà nước phải phát triển, xây dựng nhiều trung tâm công nghiệp tạo việc làm cho người dân. Nhà nước đầu tư vốn để phát triển công nghiệp. Du nhập máy móc cộng nghệ hiện đại để ngành công nghiệp đạt hiệu quả....

+ Về chủ quan: người lao động phải có ý thức, chăm chỉ, cần cù, thường xuyên học tập, phải có tay nghề trình độ cao..